Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen. 12-daagse basismodule 2021.

Terug

Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen. 12-daagse basismodule 2021.

Oplossingsgericht Begeleiden & Hulpverlenen
Opleidingen
Gastspreker: Sven Bussens


 • 08/02/2021 09:30 - 09/10/2021 16:30
 • 1250 euro (excl. Btw.)
 • Inschrijven

‘De kracht van het kleine verschil’

Level 1:  12-daagse Oplossingsgericht Hulpverlenen en Begeleiden

 

 

Een 12-daagse opleiding voor iedereen die actief is in hulpverlening en begeleiding. Voor iedereen die wil werken met een focus op samenwerking, krachten, de gewenste situatie, verandering en vooruitgang. 

 

Voor wie?

Hulpverleners, begeleiders, zorgverleners, leerlingenbegeleiders, ondersteuners, Clb-medewerkers, trajectbegeleiders, NAFT-medewerkers, jongerenwerkers, straathoekwerkers, consulenten, individuele begeleiders, groepsbegeleiders, zelfstandige adviesverstrekkers en ondersteuners, pedagogisch verantwoordelijken, studentenbegeleiders, praktijkbegeleiders,dagcentrumwerkers, contextbegeleiders, residentiële en ambulante ondersteuning, preventieve en klinische ondersteuning, ondersteuning bij crisis en casusoverleg ... iedereen die met mensen werkt. Kinderen, jongeren, ouders, volwassenen, collega's ...

 

Een beknopt overzicht van de volledige opleiding:

Level 1: Oplossingsgericht Hulpverlenen en Begeleiden

In deze praktijkgerichte opleiding krijg je een mindset, technieken en een theoretisch kader om je nog verder te bekwamen in het aansluiten bij krachten en mogelijkheden. We focussen op samenwerking, een gewenste richting, het mogelijk maken van verandering en volgende stappen. … Omdat het werkt.

De opleiding is actief en voorziet ruimte om te reflecteren en te werken vanuit eigen praktijken en (video)demonstraties.

 

Omwille van de corona-context start de opleiding later dan aanvankelijk gepland.  In dit overzicht vind je de aangepaste en dus nieuwe data.

 

DEEL 1

8 februari 2021

9 februari 2021

 

Programma

 

Een tweedaagse met de focus op de oplossingsgerichte mindset

In deze tweedaagse opleiding maak je kennis met een oplossingsgerichte basishouding en krijg je handvatten om in probleemverzadigde verhalen zuurstof te blazen. Zuurstof om samen een gewenste richting te construeren. We vertrekken van een oplossingsgerichte mindset en boetseren hieruit onze technieken. We bieden hier een kader en een structuur om te werken.

Deze tweedaagse geeft handvatten om vanuit samenwerking op de best mogelijke manier aan te sluiten bij de unieke mogelijkheden van de cliënt, jongere en of leerling.

 

DEEL 2

12 maart 2021

26 maart 2021

 

Programma

Congres/alternatief programma.  

Op deze twee dagen nodigen we gastsprekers uit met een uitgesproken expertise binnen een specifiek thema om onze blik nog verder te verruimen. We willen hiermee uitnodigen om het oplossingsgericht denken en handelen verder eigen te maken en in te zetten op geheel eigen wijze binnen jouw specifieke werkcontext. Vorig jaar hadden we Els Mattelin (oplossingsgericht werken met mensen met ASS), Heleen Gadeyne (oplossingsgericht werken met faalangst), Peter Szabó (internationale gast, meester in het oplossingsgericht werken, publiceerde een boek samen met Insoo Kim Berg), Manu Keirse (verlies, verdriet en rouw), Denis Gorgon (Signs of Safety) en Nadine Callens (oplossingsgericht werken met zelfverwondend gedrag). Ook dit jaar doen we  het uiterste om een stevig aanbod te voorzien. 

 

DEEL 3

20 mei 2021

21 mei 2021

 

Programma

Een tweedaagse met de focus op samenwerken

Een tweedaagse met de focus op verschillende samenwerkingsrelaties. Voor iedereen die verder aan de slag wilt met weerstand, voortdurend advies vragen, klagen, onwerkbare doelen en andere uitdagingen.

 

DEEL 4

10  juni 2021

11 juni 2021

 

Programma

Een tweedaagse met oplossingsgerichte technieken

Met de mindset in het achterhoofd zoomen we in deze tweedaagse in op diverse oplossingsgerichte technieken. Denk aan schaalvragen, nuttigheidsvragen, copingvragen, uitzonderingsvragen, wondervragen en meer.

 

DEEL 5

16 september 2021

17 septembert 2021

 

Programma

Een tweedaagse met

- oplossingsgerichte casus- en themabespreking

- bijzondere aandacht voor een eerste gesprek en vervolggesprekken

 

In deze tweedaagse focussen we op het oplossingsgericht bespreken van casussen. We belichten diverse technieken en handvatten. De hier aangereikte modellen en structuren zijn effectief om de oplossingsgerichte benadering verder eigen te maken en te implementeren. We zoomen hier ook in op een eerste gesprek en mogelijke vervolggesprekken.

We werken met casuïstiek van de deelnemers en trainer.

 

DEEL 6

8 oktober 2021

9 oktober 2021

 

Programma

Een verdiepende tweedaagse met micro-analyses

Wat we zeggen/doen, hoe we het zeggen/doen en wanneer we het zeggen/doen heeft een invloed. Op deze dag reflecteren we op videofragmenten met oplossingsgerichte gesprekken en gaan we aan de slag met micro-analyses van gesprekken, waaronder ook eigen gesprekken. Op zoek naar wat werkt.

 

DE OPLEIDING

 

Methodieken

We sluiten aan bij de aanwezige contexten en werken met ingebrachte casuïstiek en vragen.

We werken interactief, met simulaties, ervaringsgerichte toepassingen, video’s, demonstraties en maken ruimte voor reflectie en vertalingen naar de eigen context.

 

Doelgroep

In deze opleiding richten we ons naar iedereen die werkt met mensen. Grote en kleine. Iedereen die zich kan verbinden met ‘begeleiden en hulpverlenen’. Hulpverleners, ondersteuners, leerlingbegeleiders, clb-medewerkers, begeleiders in de jeugdzorg, jeugdwerkers, begeleiders van trajecten, studentenbegeleiders, praktijklectoren, NAFT-medewerkers, counselors, opvoedingsondersteuners, ouderondersteuners, leerkrachten met interesse in handvatten om tijdens oudercontacten nog beter aan te sluiten, ... 

Sleutelwoorden: krachten, empowerment, wat werkt, actie, interactie, gewenste toekomst, gewenste verandering, gericht op samenwerken, activeren van de ander, faciliteren van het bedenken van eigen oplossingen, verbinden met mogelijkheden. 

 

Deelnemers

Maximaal 16. Een kleine groep om te kunnen blijven aansluiten bij de verschillende contexten, vragen en verwachtingen.

 

Trainer

Sven Bussens

De trainer heeft 20 jaar klinische praktijkervaring in de hulpverlening, begeeft zich tot vandaag in het werkveld in diverse praktijken en is intensief opgeleid in oplossingsgeoriënteerde modellen. Sven is ook auteur, docent aan Hogeschool Gent, psychotherapeut, ontwikkelaar, opleider, spreker op congressen (internationaal) en andere evenementen.  

 • Meer info:

https://oplossingsgerichtcentrum.be/nl/team/sven-bussens

 

Kostprijs

1250 euro (excl. 21% Btw): particulieren, deelnemers vanuit organisaties en andere niet Btw-plichtigen

 

Inbegrepen:

 • 10 dagen opleiding
 • 2 dagen congres/alternatief programma
 • Het basisboek van deze opleiding: 'De kracht van het kleine verschil' (auteurs: Sven Bussens en Nicole Schoofs)
 • Extra opleidingsmateriaal
 • Een attentie
 • Koffie, thee, water en versnaperingen tijdens de opleidingsdagen

 'De kracht van het kleine verschil':

Een uitgebreid en onderbouwd handboek met aandacht voor de houding, de mindset én de technieken. Het boek bevat naast de theoretische funderingen een 40-tal video-opnames met oplossinggserichte gesprekken en analyses, een 100-tal kleurkaarten met vragensets, technieken en toepassingen en een 20 uitscheurkaarten met oplossingsgerichte elementen om te combineren in gesprekken. Verder bevat het boek materiaal om: de inhouden uit de opleiding over te brengen aan collega's,  jezelf en collega's verder te bekwamen en om aan de slag te gaan in meer didactische contexten. Tijdens de opleiding maken we het materiaal uit dit oplossingsgericht pakket tot nut. Het boek vindt ondertussen zijn weg en wordt reeds in verschillende opleidingen als handboek gebruikt.

 

 Locatie

 

Opleiding: Gent

Congres of alternatief programma: Brugge of regio Gent

 

De exacte locatie wordt later meegedeeld.

 

Inschrijven

 

Inschrijven voor de opleiding kan via de voorziene link achter de inschrijvingsbalk op deze poster. De inschrijvingstool is geactiveerd, alle inschrijvingen worden automatisch geregistreerd. Er volgt geen automatische inschrijvingsbevestiging. Zodra jouw gegegevens verwerkt zijn wordt een factuur, vanuit Kracht BV toegestuurd. De inschrijvingstool wordt na 16 inschrijvingen gedeactiveerd.  

De inschrijving is definitief na betaling.

Annuleren?

Is kosteloos tot 1 maand voor de geafficheerde eerste opleidingsdag. Bij een annulatie in de laatste maand voor de start van de opleiding kan je zorgen voor een vervanger of kiezen om 50% van het betaalde inschrijvingsgeld te laten terugbetalen. De genoemde terugbetaling is niet mogelijk bij een annulatie op 10 dagen voor de start van de opleiding of bij afwezigheid.

Bij overmacht kan de opleiding, uitzonderlijk, worden afgelast of uitgesteld. Desgevallend wordt het inschrijvngsgeld terugbetaald.

We organiseren al onze opleidingen 'corona-proof'. Onze voorkeur gaat naar het aanbieden van 'fysieke opleidingen' om maximale interactie en aansluiting te garanderen.

 

Incompany?

Deze opleiding (zonder het conrges of alternatief programma) kan ook op maat aangeboden worden in jouw werksetting.

Indien je interesse hebt, graag een mailtje naar sven@oplossingsgerichtcentrum.be

 

Certificaat

Indien je graag ook een certificaat bekomt voor deze opleiding in het oplossingsgericht werken dien je rekening te houden met onderstaande voorwaarden:

- 80% aanwezigheid

- indienen van een opdracht

Als centrum houden we aan de voorwaarden voor het certificaat om blijvend in te zetten op een kwaliteitsgarantie.

Alle deelnemers krijgen sowieso een attest voor deelname.

Met het certificaat kan je, indien je dit wenst, instappen via een verkort traject met vrijstellingen in de vierjarige therapeutische opleiding in het Korzybski instituut dankzij onze samenwerking en wederzijdse erkenning. 

Bijkomende inlichtingen?

Voel je vrij om de opleider te contacteren

 

Verbindende groet,

Sven

 

 

 

 

      

 

 

POSTER_KVHKV
De-kracht-van-het-kleine-verschil-cover

Sven Bussens
Oprichter & workshopbegeleider
Oprichters08/02/2021 09:30 - 09/10/2021 16:30


Oplossingsgericht Begeleiden & Hulpverlenen
Opleidingen

MG_6745_4

Sven Bussens
Oprichter & workshopbegeleider
Oprichters

Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen. 12-daagse basismodule 2021.

‘De kracht van het kleine verschil’

Level 1:  12-daagse Oplossingsgericht Hulpverlenen en Begeleiden

 

 

Een 12-daagse opleiding voor iedereen die actief is in hulpverlening en begeleiding. Voor iedereen die wil werken met een focus op samenwerking, krachten, de gewenste situatie, verandering en vooruitgang. 

 

Voor wie?

Hulpverleners, begeleiders, zorgverleners, leerlingenbegeleiders, ondersteuners, Clb-medewerkers, trajectbegeleiders, NAFT-medewerkers, jongerenwerkers, straathoekwerkers, consulenten, individuele begeleiders, groepsbegeleiders, zelfstandige adviesverstrekkers en ondersteuners, pedagogisch verantwoordelijken, studentenbegeleiders, praktijkbegeleiders,dagcentrumwerkers, contextbegeleiders, residentiële en ambulante ondersteuning, preventieve en klinische ondersteuning, ondersteuning bij crisis en casusoverleg ... iedereen die met mensen werkt. Kinderen, jongeren, ouders, volwassenen, collega's ...

 

Een beknopt overzicht van de volledige opleiding:

Level 1: Oplossingsgericht Hulpverlenen en Begeleiden

In deze praktijkgerichte opleiding krijg je een mindset, technieken en een theoretisch kader om je nog verder te bekwamen in het aansluiten bij krachten en mogelijkheden. We focussen op samenwerking, een gewenste richting, het mogelijk maken van verandering en volgende stappen. … Omdat het werkt.

De opleiding is actief en voorziet ruimte om te reflecteren en te werken vanuit eigen praktijken en (video)demonstraties.

 

Omwille van de corona-context start de opleiding later dan aanvankelijk gepland.  In dit overzicht vind je de aangepaste en dus nieuwe data.

 

DEEL 1

8 februari 2021

9 februari 2021

 

Programma

 

Een tweedaagse met de focus op de oplossingsgerichte mindset

In deze tweedaagse opleiding maak je kennis met een oplossingsgerichte basishouding en krijg je handvatten om in probleemverzadigde verhalen zuurstof te blazen. Zuurstof om samen een gewenste richting te construeren. We vertrekken van een oplossingsgerichte mindset en boetseren hieruit onze technieken. We bieden hier een kader en een structuur om te werken.

Deze tweedaagse geeft handvatten om vanuit samenwerking op de best mogelijke manier aan te sluiten bij de unieke mogelijkheden van de cliënt, jongere en of leerling.

 

DEEL 2

12 maart 2021

26 maart 2021

 

Programma

Congres/alternatief programma.  

Op deze twee dagen nodigen we gastsprekers uit met een uitgesproken expertise binnen een specifiek thema om onze blik nog verder te verruimen. We willen hiermee uitnodigen om het oplossingsgericht denken en handelen verder eigen te maken en in te zetten op geheel eigen wijze binnen jouw specifieke werkcontext. Vorig jaar hadden we Els Mattelin (oplossingsgericht werken met mensen met ASS), Heleen Gadeyne (oplossingsgericht werken met faalangst), Peter Szabó (internationale gast, meester in het oplossingsgericht werken, publiceerde een boek samen met Insoo Kim Berg), Manu Keirse (verlies, verdriet en rouw), Denis Gorgon (Signs of Safety) en Nadine Callens (oplossingsgericht werken met zelfverwondend gedrag). Ook dit jaar doen we  het uiterste om een stevig aanbod te voorzien. 

 

DEEL 3

20 mei 2021

21 mei 2021

 

Programma

Een tweedaagse met de focus op samenwerken

Een tweedaagse met de focus op verschillende samenwerkingsrelaties. Voor iedereen die verder aan de slag wilt met weerstand, voortdurend advies vragen, klagen, onwerkbare doelen en andere uitdagingen.

 

DEEL 4

10  juni 2021

11 juni 2021

 

Programma

Een tweedaagse met oplossingsgerichte technieken

Met de mindset in het achterhoofd zoomen we in deze tweedaagse in op diverse oplossingsgerichte technieken. Denk aan schaalvragen, nuttigheidsvragen, copingvragen, uitzonderingsvragen, wondervragen en meer.

 

DEEL 5

16 september 2021

17 septembert 2021

 

Programma

Een tweedaagse met

- oplossingsgerichte casus- en themabespreking

- bijzondere aandacht voor een eerste gesprek en vervolggesprekken

 

In deze tweedaagse focussen we op het oplossingsgericht bespreken van casussen. We belichten diverse technieken en handvatten. De hier aangereikte modellen en structuren zijn effectief om de oplossingsgerichte benadering verder eigen te maken en te implementeren. We zoomen hier ook in op een eerste gesprek en mogelijke vervolggesprekken.

We werken met casuïstiek van de deelnemers en trainer.

 

DEEL 6

8 oktober 2021

9 oktober 2021

 

Programma

Een verdiepende tweedaagse met micro-analyses

Wat we zeggen/doen, hoe we het zeggen/doen en wanneer we het zeggen/doen heeft een invloed. Op deze dag reflecteren we op videofragmenten met oplossingsgerichte gesprekken en gaan we aan de slag met micro-analyses van gesprekken, waaronder ook eigen gesprekken. Op zoek naar wat werkt.

 

DE OPLEIDING

 

Methodieken

We sluiten aan bij de aanwezige contexten en werken met ingebrachte casuïstiek en vragen.

We werken interactief, met simulaties, ervaringsgerichte toepassingen, video’s, demonstraties en maken ruimte voor reflectie en vertalingen naar de eigen context.

 

Doelgroep

In deze opleiding richten we ons naar iedereen die werkt met mensen. Grote en kleine. Iedereen die zich kan verbinden met ‘begeleiden en hulpverlenen’. Hulpverleners, ondersteuners, leerlingbegeleiders, clb-medewerkers, begeleiders in de jeugdzorg, jeugdwerkers, begeleiders van trajecten, studentenbegeleiders, praktijklectoren, NAFT-medewerkers, counselors, opvoedingsondersteuners, ouderondersteuners, leerkrachten met interesse in handvatten om tijdens oudercontacten nog beter aan te sluiten, ... 

Sleutelwoorden: krachten, empowerment, wat werkt, actie, interactie, gewenste toekomst, gewenste verandering, gericht op samenwerken, activeren van de ander, faciliteren van het bedenken van eigen oplossingen, verbinden met mogelijkheden. 

 

Deelnemers

Maximaal 16. Een kleine groep om te kunnen blijven aansluiten bij de verschillende contexten, vragen en verwachtingen.

 

Trainer

Sven Bussens

De trainer heeft 20 jaar klinische praktijkervaring in de hulpverlening, begeeft zich tot vandaag in het werkveld in diverse praktijken en is intensief opgeleid in oplossingsgeoriënteerde modellen. Sven is ook auteur, docent aan Hogeschool Gent, psychotherapeut, ontwikkelaar, opleider, spreker op congressen (internationaal) en andere evenementen.  

 • Meer info:

https://oplossingsgerichtcentrum.be/nl/team/sven-bussens

 

Kostprijs

1250 euro (excl. 21% Btw): particulieren, deelnemers vanuit organisaties en andere niet Btw-plichtigen

 

Inbegrepen:

 • 10 dagen opleiding
 • 2 dagen congres/alternatief programma
 • Het basisboek van deze opleiding: 'De kracht van het kleine verschil' (auteurs: Sven Bussens en Nicole Schoofs)
 • Extra opleidingsmateriaal
 • Een attentie
 • Koffie, thee, water en versnaperingen tijdens de opleidingsdagen

 'De kracht van het kleine verschil':

Een uitgebreid en onderbouwd handboek met aandacht voor de houding, de mindset én de technieken. Het boek bevat naast de theoretische funderingen een 40-tal video-opnames met oplossinggserichte gesprekken en analyses, een 100-tal kleurkaarten met vragensets, technieken en toepassingen en een 20 uitscheurkaarten met oplossingsgerichte elementen om te combineren in gesprekken. Verder bevat het boek materiaal om: de inhouden uit de opleiding over te brengen aan collega's,  jezelf en collega's verder te bekwamen en om aan de slag te gaan in meer didactische contexten. Tijdens de opleiding maken we het materiaal uit dit oplossingsgericht pakket tot nut. Het boek vindt ondertussen zijn weg en wordt reeds in verschillende opleidingen als handboek gebruikt.

 

 Locatie

 

Opleiding: Gent

Congres of alternatief programma: Brugge of regio Gent

 

De exacte locatie wordt later meegedeeld.

 

Inschrijven

 

Inschrijven voor de opleiding kan via de voorziene link achter de inschrijvingsbalk op deze poster. De inschrijvingstool is geactiveerd, alle inschrijvingen worden automatisch geregistreerd. Er volgt geen automatische inschrijvingsbevestiging. Zodra jouw gegegevens verwerkt zijn wordt een factuur, vanuit Kracht BV toegestuurd. De inschrijvingstool wordt na 16 inschrijvingen gedeactiveerd.  

De inschrijving is definitief na betaling.

Annuleren?

Is kosteloos tot 1 maand voor de geafficheerde eerste opleidingsdag. Bij een annulatie in de laatste maand voor de start van de opleiding kan je zorgen voor een vervanger of kiezen om 50% van het betaalde inschrijvingsgeld te laten terugbetalen. De genoemde terugbetaling is niet mogelijk bij een annulatie op 10 dagen voor de start van de opleiding of bij afwezigheid.

Bij overmacht kan de opleiding, uitzonderlijk, worden afgelast of uitgesteld. Desgevallend wordt het inschrijvngsgeld terugbetaald.

We organiseren al onze opleidingen 'corona-proof'. Onze voorkeur gaat naar het aanbieden van 'fysieke opleidingen' om maximale interactie en aansluiting te garanderen.

 

Incompany?

Deze opleiding (zonder het conrges of alternatief programma) kan ook op maat aangeboden worden in jouw werksetting.

Indien je interesse hebt, graag een mailtje naar sven@oplossingsgerichtcentrum.be

 

Certificaat

Indien je graag ook een certificaat bekomt voor deze opleiding in het oplossingsgericht werken dien je rekening te houden met onderstaande voorwaarden:

- 80% aanwezigheid

- indienen van een opdracht

Als centrum houden we aan de voorwaarden voor het certificaat om blijvend in te zetten op een kwaliteitsgarantie.

Alle deelnemers krijgen sowieso een attest voor deelname.

Met het certificaat kan je, indien je dit wenst, instappen via een verkort traject met vrijstellingen in de vierjarige therapeutische opleiding in het Korzybski instituut dankzij onze samenwerking en wederzijdse erkenning. 

Bijkomende inlichtingen?

Voel je vrij om de opleider te contacteren

 

Verbindende groet,

Sven

 

 

 

 

      

 

 

Cookies

Om jouw surfervaring te verbeteren gebruiken wij op deze website cookies.