Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen. 12-daagse basismodule 2022.

Terug

Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen. 12-daagse basismodule 2022.

Oplossingsgericht Begeleiden & Hulpverlenen
Opleidingen
Gastspreker: Sven Bussens


 • 10/02/2022 09:30 - 14/10/2022 16:30
 • 1200 (excl. btw)
 • Inschrijven

‘De kracht van het kleine verschil’

Oplossingsgericht Hulpverlenen en Begeleiden

 

 

Een 12-daagse opleiding voor iedereen die actief is in hulpverlening en begeleiding. Voor iedereen die verbindend wil werken met een focus op samenwerken, krachten, de gewenste situatie, verandering en vooruitgang. 

 

Voor wie?

Hulpverleners, begeleiders, zorgverleners, leerlingenbegeleiders, ondersteuners, Clb-medewerkers, trajectbegeleiders, NAFT-medewerkers, jongerenwerkers, straathoekwerkers, consulenten, individuele begeleiders, groepsbegeleiders, zelfstandige adviesverstrekkers en ondersteuners, pedagogisch verantwoordelijken, studentenbegeleiders, praktijkbegeleiders,dagcentrumwerkers, contextbegeleiders, residentiële en ambulante ondersteuners, preventieve en klinische ondersteuners, ondersteuners bij crisis, casusoverleg en situatiebesprekingen, leerling- en zorgbegeleiders op scholen,  ... iedereen die met mensen werkt. 

Tijdens de opleiding vertalen we naar de aanwezige praktijken. Er is aandacht voor het werken met volwassenen, kinderen en jongeren. 

 

Een beknopt overzicht van de opleiding:

In deze concrete en praktijkgerichte opleiding krijg je een mindset, technieken en een theoretisch kader om je nog verder te bekwamen in het aansluiten bij krachten en mogelijkheden. We focussen op samenwerking, een gewenste richting, het mogelijk maken van verandering en volgende stappen.

We besteden aandacht aan het emotionele klimaat van het gesprek, emoties, onze grondhouding, luisterhouding en een alternatieve manier om problemen te verkennen en te erkennen. Van hieruit willen we een ander soort gesprek mogelijk maken. Een gesprek met een andere taal en keuzemogelijkheden. We activeren hoop en vertrouwen, twee noodzakelijke ingrediënten om verandering mogelijk te maken.

We zetten in op het samen construeren van duurzame mogelijkheden en oplossingen. Afgestemd op onze cliënt en zijn context.

De opleiding is actief en voorziet ruimte om te reflecteren en te werken vanuit eigen praktijken.

In deze basisopleiding kan je je vervolmaken als oplossingsgerichte practitionar. 

 

Duur

We kiezen voor een langerdurende opleiding om het leerrendement zo groot mogelijk te maken. Tussen de zes tweedaagse opleidingsmomenten voorzien we voldoende tijd om het aangebrachte verder eigen te maken en te verdiepen. 

 

Handboek

Het handboek de kracht van het kleine verschil is inbegrepen. Het handboek bevat theoretisch en uiterst praktisch materiaal om jezelf te verdiepen en jouw collega's (team) mee te nemen in de inhouden van deze opleiding.    

Deelnemers getuigen van een stevig onderbouwde opleiding met praktische tools en een verfrissend effect op zichzelf als practitionar én persoon.

 

Inbegrepen: 

- een praktisch uitgewerkt en onderbouwd theoretisch kader 

- een praktisch bruikbare en geïllustreerde mindset 

- uitgebreide vragensets op een 100-tal kaarten 

- uitgewerkte technieken 

- praktische kaartenset om gesprekken met een oplossingsgerichte focus verder eigen te maken 

- Een 35-tal video opnames met oplossingsgerichte gesprekken rond diverse thema's (opvoeding, relatie, pesten, depressief gedrag, verslaving, verlies aan perspectief en hoop, ...). Opnames van reflecties vanuit het perspektief van de cliënt en het perspectief van de hulpverlener bij de gesprekken. 

- Uitgeschreven trascripties van de video opnames met duiding naar techniek en mindset 

 

In het handboek besteden we ook aandacht aan compatibele kaders zoals het contextuele kader. 

 

Meer info: 

https://borgerhoff-lamberigts.be/boeken/de-kracht-van-het-kleine-verschil

 

Data

 

DEEL 1

10 februari 2022

11 februari 2022

 

Programma

 

Een tweedaagse met een focus op een oplossingsgerichte mindset en grondhouding

In deze tweedaagse maak je kennis met een oplossingsgerichte basishouding en krijg je handvatten om in probleemverzadigde verhalen zuurstof te blazen. Zuurstof om samen een gewenste richting te construeren. We vertrekken vanuit een oplossingsgerichte mindset en boetseren hieruit onze technieken. We voorzien in een kader en een structuur om te werken en construeren.

Wat geven we aandacht in gesprekken? Wat selecteren we in een gesprek ... en wat niet?

Deze tweedaagse geeft handvatten om vanuit samenwerking op de best mogelijke manier aan te sluiten bij de unieke mogelijkheden van de mensen waarmee we werken.

 

DEEL 2

10 maart 2021

11 maart 2021

 

Programma

Gastsprekers/ Alternatief programma.  

Hier nodigen we gastsprekers uit met een uitgesproken expertise binnen een specifiek thema om onze blik nog verder te verruimen en verdiepen. We willen hiermee uitnodigen om het oplossingsgericht denken en handelen verder eigen te maken en in te zetten op geheel eigen wijze binnen jouw specifieke werkcontext. In een voorgaande editie hadden we Els Mattelin (oplossingsgericht werken met mensen met ASS), Heleen Gadeyne (oplossingsgericht werken met faalangst), Peter Szabó (internationale gast, meester in het oplossingsgericht werken, publiceerde een boek samen met Insoo Kim Berg), Manu Keirse (verlies, verdriet en rouw), Denis Gorgon (Signs of Safety) en Nadine Callens (oplossingsgericht werken met zelfverwondend gedrag). Ook dit jaar doen we  het uiterste om een stevig aanbod te voorzien. 

 

DEEL 3

16 mei 2022

17 mei 2022

 

Programma

Een tweedaagse met een focus op samenwerken

'Ik heb alles al geprobeerd' 'Ik moet eens langs komen' 'Jij zal mij toch niet kunnen helpen' 'Ik heb geen vraag en heb geen zin om rond iets te werken'

Wat met weerstand? Wat met moeilijke samenwerkingsrelaties? Wat met mensen die voortdurend 'klagen'? Wat met mensen die niet willen meewerken? Wat met mensen die voortdurend advies vragen?

In deze tweedaagse bieden we een structuur, concrete interventies en technieken om in te zetten bij verschillende samenwerkingsrelaties die we kunnen ervaren. 

 

DEEL 4

16  juni 2022

17 juni 2022

 

Programma

Een tweedaagse met oplossingsgerichte technieken

Met de mindset in het achterhoofd zoomen we in deze tweedaagse in op diverse oplossingsgerichte technieken. We besteden ruim aandacht aan de heel specifieke 'taal van oplossingen' om een ander soort gesprek mogelijk te maken. 

 

Denk aan:

- schaalvragen,

- nuttigheidsvragen,

- copingvragen,

- uitzonderingsvragen,

- toekomst georiënteerde vragen met o.a. wondervragen

- ...  en veel meer.

 

Maak kennis met:

- permissief taalgebruik 

- tentatief taalgebruik 

- oplossingsgericht parafraseren 

- ... en veel meer 

 

DEEL 5

15 september 2022

16 septembert 2022

 

Programma

Een tweedaagse met

- oplossingsgerichte casus- en themabespreking

 

In deze tweedaagse focussen we op krachtgericht en verbindend bespreken van casuïstiek en situaties. We nodigen onze collega en bij uitbreiding ons team uit in een gevoel van competentie en steun. We focussen op wat onze collega nodig heeft en wat zijn of haar bruikbare sterktes zijn, de gewenste situatie, wat werkt, mogelijkheden en concrete kleine doenbare volgende stappen.

We belichten diverse technieken en handvatten. De hier aangereikte modellen en structuren zijn effectief om deze benadering verder eigen te maken en te implementeren in het team en de grotere organisatie.

We werken met casuïstiek van de deelnemers en trainer.

 

DEEL 6

13 oktober 2022

14 oktober 2022

 

Programma

Een verdiepende tweedaagse met micro-analyses

Wat we zeggen/doen, hoe we het zeggen/doen en wanneer we het zeggen/doen heeft een invloed. Op deze dag reflecteren we op videofragmenten met oplossingsgerichte gesprekken en gaan we aan de slag met micro-analyses van gesprekken, waaronder ook eigen gesprekken. Op zoek naar wat werkt zoomen we in op de interacties. We maken zichtbaar hoe we in gesprekken samen construeren. 

 

Deelnemers

Maximaal 16. We kiezen voor een kleine groep om voldoende te kunnen blijven aansluiten bij de verschillende contexten, vragen en verwachtingen. 

 

Werkvormen 

- Ervaringsgericht. Activerend en reflecterend. 

- Praktijkgericht 

 

Trainer

Sven Bussens

De trainer heeft 20 jaar klinische praktijkervaring in de hulpverlening, begeeft zich tot vandaag in het werkveld in diverse praktijken en is intensief opgeleid in oplossingsgeoriënteerde modellen. Sven is ook auteur, docent aan Hogeschool Gent, psychotherapeut, ontwikkelaar, opleider, spreker op congressen (internationaal) en andere evenementen.  

 • Meer info:

https://oplossingsgerichtcentrum.be/nl/team/sven-bussens

 

Kostprijs

1250 euro (excl. 21% Btw)

 

Inbegrepen:

 • 12 dagen opleiding, telkens van 9u30 tot 16u30 (pauzes inbegrepen)
 • Het basisboek van deze opleiding: 'De kracht van het kleine verschil' (auteurs: Sven Bussens en Nicole Schoofs)
 • Extra opleidingsmateriaal
 • Een attentie
 • Koffie, thee, water en versnaperingen tijdens de opleidingsdagen

 'De kracht van het kleine verschil':

Een uitgebreid en onderbouwd handboek met aandacht voor de houding, de mindset én de technieken. Het boek bevat naast de theoretische funderingen een 35-tal video-opnames met oplossinggserichte gesprekken en analyses, een 100-tal kleurkaarten met vragensets, technieken en toepassingen en een 20 uitscheurkaarten met oplossingsgerichte elementen om te combineren in gesprekken. Verder bevat het boek materiaal om: de inhouden uit de opleiding over te brengen aan collega's,  jezelf en collega's verder te bekwamen en om aan de slag te gaan in meer didactische contexten. Tijdens de opleiding maken we het materiaal uit dit oplossingsgericht pakket tot nut. Het boek vindt ondertussen zijn weg en wordt reeds in verschillende opleidingen als handboek gebruikt. De tweede druk is ondertussen een feit.

 

 Locatie

 

Regio: Gent 

De exacte locatie wordt later meegedeeld.

 

Inschrijven

 

Inschrijven voor de opleiding kan via de voorziene link achter de inschrijvingsbalk op deze poster. De inschrijvingstool is geactiveerd, alle inschrijvingen worden automatisch geregistreerd. Er volgt geen automatische inschrijvingsbevestiging. Zodra jouw gegegevens verwerkt zijn wordt een factuur, vanuit Kracht BV toegestuurd. De inschrijvingstool wordt na 16 inschrijvingen gedeactiveerd.  

De inschrijving is definitief na betaling.

Annuleren?

Is kosteloos tot 1 maand voor de geafficheerde eerste opleidingsdag, met uitzondering van een administratieve kost van 35 euro. Bij een annulatie in de laatste maand voor de start van de opleiding kan je kiezen voor  een vervanger of kiezen om 50% van het betaalde inschrijvingsgeld te laten terugbetalen. De genoemde terugbetaling is niet mogelijk bij een annulatie op 10 dagen voor de start van de opleiding of bij afwezigheid.

Bij overmacht kan de opleiding, uitzonderlijk, worden afgelast of uitgesteld. Desgevallend wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.

We organiseren al onze opleidingen 'corona-proof'. Onze voorkeur gaat naar het aanbieden van 'fysieke opleidingen' om maximale interactie en aansluiting te garanderen. Indien de strijd tegen het virus het veilig fysiek organiseren in het gedrang brengt, gaat de opleiding online door. We hebben ondertussen ruime en positieve ervaring met ons online aanbod.

 

Incompany?

Deze opleiding (zonder het alternatief programma) kan ook op maat aangeboden worden in jouw werksetting.

Indien je interesse hebt, graag een mailtje naar sven@oplossingsgerichtcentrum.be

 

Certificaat

 

Indien je graag ook een certificaat bekomt voor deze opleiding in het oplossingsgericht werken dien je rekening te houden met onderstaande voorwaarden:

 

- 80% aanwezigheid

- indienen van een opdracht

 

Als centrum houden we aan de voorwaarden voor het certificaat om blijvend in te zetten op een kwaliteitsgarantie. Ook in het werkveld staat deze opleiding aangeschreven als kwaliteitsvol en een meerwaarde op een curriculum vttae (CV). 

Alle deelnemers krijgen, na het indienen van de opdracht, een certificaat voor deelname.

 

Bijkomende inlichtingen?

Voel je vrij om de opleider te contacteren

 

Verbindende groet,

Sven

 

 

 

 

      

 

 

 

POSTER_KVHKV
DKVHKV
De-kracht-van-het-kleine-verschil-cover
Sven_Bussens_4

Sven Bussens
Oprichter & workshopbegeleider
Oprichters10/02/2022 09:30 - 14/10/2022 16:30


Oplossingsgericht Begeleiden & Hulpverlenen
Opleidingen

MG_6745_4

Sven Bussens
Oprichter & workshopbegeleider
Oprichters

Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen. 12-daagse basismodule 2022.

‘De kracht van het kleine verschil’

Oplossingsgericht Hulpverlenen en Begeleiden

 

 

Een 12-daagse opleiding voor iedereen die actief is in hulpverlening en begeleiding. Voor iedereen die verbindend wil werken met een focus op samenwerken, krachten, de gewenste situatie, verandering en vooruitgang. 

 

Voor wie?

Hulpverleners, begeleiders, zorgverleners, leerlingenbegeleiders, ondersteuners, Clb-medewerkers, trajectbegeleiders, NAFT-medewerkers, jongerenwerkers, straathoekwerkers, consulenten, individuele begeleiders, groepsbegeleiders, zelfstandige adviesverstrekkers en ondersteuners, pedagogisch verantwoordelijken, studentenbegeleiders, praktijkbegeleiders,dagcentrumwerkers, contextbegeleiders, residentiële en ambulante ondersteuners, preventieve en klinische ondersteuners, ondersteuners bij crisis, casusoverleg en situatiebesprekingen, leerling- en zorgbegeleiders op scholen,  ... iedereen die met mensen werkt. 

Tijdens de opleiding vertalen we naar de aanwezige praktijken. Er is aandacht voor het werken met volwassenen, kinderen en jongeren. 

 

Een beknopt overzicht van de opleiding:

In deze concrete en praktijkgerichte opleiding krijg je een mindset, technieken en een theoretisch kader om je nog verder te bekwamen in het aansluiten bij krachten en mogelijkheden. We focussen op samenwerking, een gewenste richting, het mogelijk maken van verandering en volgende stappen.

We besteden aandacht aan het emotionele klimaat van het gesprek, emoties, onze grondhouding, luisterhouding en een alternatieve manier om problemen te verkennen en te erkennen. Van hieruit willen we een ander soort gesprek mogelijk maken. Een gesprek met een andere taal en keuzemogelijkheden. We activeren hoop en vertrouwen, twee noodzakelijke ingrediënten om verandering mogelijk te maken.

We zetten in op het samen construeren van duurzame mogelijkheden en oplossingen. Afgestemd op onze cliënt en zijn context.

De opleiding is actief en voorziet ruimte om te reflecteren en te werken vanuit eigen praktijken.

In deze basisopleiding kan je je vervolmaken als oplossingsgerichte practitionar. 

 

Duur

We kiezen voor een langerdurende opleiding om het leerrendement zo groot mogelijk te maken. Tussen de zes tweedaagse opleidingsmomenten voorzien we voldoende tijd om het aangebrachte verder eigen te maken en te verdiepen. 

 

Handboek

Het handboek de kracht van het kleine verschil is inbegrepen. Het handboek bevat theoretisch en uiterst praktisch materiaal om jezelf te verdiepen en jouw collega's (team) mee te nemen in de inhouden van deze opleiding.    

Deelnemers getuigen van een stevig onderbouwde opleiding met praktische tools en een verfrissend effect op zichzelf als practitionar én persoon.

 

Inbegrepen: 

- een praktisch uitgewerkt en onderbouwd theoretisch kader 

- een praktisch bruikbare en geïllustreerde mindset 

- uitgebreide vragensets op een 100-tal kaarten 

- uitgewerkte technieken 

- praktische kaartenset om gesprekken met een oplossingsgerichte focus verder eigen te maken 

- Een 35-tal video opnames met oplossingsgerichte gesprekken rond diverse thema's (opvoeding, relatie, pesten, depressief gedrag, verslaving, verlies aan perspectief en hoop, ...). Opnames van reflecties vanuit het perspektief van de cliënt en het perspectief van de hulpverlener bij de gesprekken. 

- Uitgeschreven trascripties van de video opnames met duiding naar techniek en mindset 

 

In het handboek besteden we ook aandacht aan compatibele kaders zoals het contextuele kader. 

 

Meer info: 

https://borgerhoff-lamberigts.be/boeken/de-kracht-van-het-kleine-verschil

 

Data

 

DEEL 1

10 februari 2022

11 februari 2022

 

Programma

 

Een tweedaagse met een focus op een oplossingsgerichte mindset en grondhouding

In deze tweedaagse maak je kennis met een oplossingsgerichte basishouding en krijg je handvatten om in probleemverzadigde verhalen zuurstof te blazen. Zuurstof om samen een gewenste richting te construeren. We vertrekken vanuit een oplossingsgerichte mindset en boetseren hieruit onze technieken. We voorzien in een kader en een structuur om te werken en construeren.

Wat geven we aandacht in gesprekken? Wat selecteren we in een gesprek ... en wat niet?

Deze tweedaagse geeft handvatten om vanuit samenwerking op de best mogelijke manier aan te sluiten bij de unieke mogelijkheden van de mensen waarmee we werken.

 

DEEL 2

10 maart 2021

11 maart 2021

 

Programma

Gastsprekers/ Alternatief programma.  

Hier nodigen we gastsprekers uit met een uitgesproken expertise binnen een specifiek thema om onze blik nog verder te verruimen en verdiepen. We willen hiermee uitnodigen om het oplossingsgericht denken en handelen verder eigen te maken en in te zetten op geheel eigen wijze binnen jouw specifieke werkcontext. In een voorgaande editie hadden we Els Mattelin (oplossingsgericht werken met mensen met ASS), Heleen Gadeyne (oplossingsgericht werken met faalangst), Peter Szabó (internationale gast, meester in het oplossingsgericht werken, publiceerde een boek samen met Insoo Kim Berg), Manu Keirse (verlies, verdriet en rouw), Denis Gorgon (Signs of Safety) en Nadine Callens (oplossingsgericht werken met zelfverwondend gedrag). Ook dit jaar doen we  het uiterste om een stevig aanbod te voorzien. 

 

DEEL 3

16 mei 2022

17 mei 2022

 

Programma

Een tweedaagse met een focus op samenwerken

'Ik heb alles al geprobeerd' 'Ik moet eens langs komen' 'Jij zal mij toch niet kunnen helpen' 'Ik heb geen vraag en heb geen zin om rond iets te werken'

Wat met weerstand? Wat met moeilijke samenwerkingsrelaties? Wat met mensen die voortdurend 'klagen'? Wat met mensen die niet willen meewerken? Wat met mensen die voortdurend advies vragen?

In deze tweedaagse bieden we een structuur, concrete interventies en technieken om in te zetten bij verschillende samenwerkingsrelaties die we kunnen ervaren. 

 

DEEL 4

16  juni 2022

17 juni 2022

 

Programma

Een tweedaagse met oplossingsgerichte technieken

Met de mindset in het achterhoofd zoomen we in deze tweedaagse in op diverse oplossingsgerichte technieken. We besteden ruim aandacht aan de heel specifieke 'taal van oplossingen' om een ander soort gesprek mogelijk te maken. 

 

Denk aan:

- schaalvragen,

- nuttigheidsvragen,

- copingvragen,

- uitzonderingsvragen,

- toekomst georiënteerde vragen met o.a. wondervragen

- ...  en veel meer.

 

Maak kennis met:

- permissief taalgebruik 

- tentatief taalgebruik 

- oplossingsgericht parafraseren 

- ... en veel meer 

 

DEEL 5

15 september 2022

16 septembert 2022

 

Programma

Een tweedaagse met

- oplossingsgerichte casus- en themabespreking

 

In deze tweedaagse focussen we op krachtgericht en verbindend bespreken van casuïstiek en situaties. We nodigen onze collega en bij uitbreiding ons team uit in een gevoel van competentie en steun. We focussen op wat onze collega nodig heeft en wat zijn of haar bruikbare sterktes zijn, de gewenste situatie, wat werkt, mogelijkheden en concrete kleine doenbare volgende stappen.

We belichten diverse technieken en handvatten. De hier aangereikte modellen en structuren zijn effectief om deze benadering verder eigen te maken en te implementeren in het team en de grotere organisatie.

We werken met casuïstiek van de deelnemers en trainer.

 

DEEL 6

13 oktober 2022

14 oktober 2022

 

Programma

Een verdiepende tweedaagse met micro-analyses

Wat we zeggen/doen, hoe we het zeggen/doen en wanneer we het zeggen/doen heeft een invloed. Op deze dag reflecteren we op videofragmenten met oplossingsgerichte gesprekken en gaan we aan de slag met micro-analyses van gesprekken, waaronder ook eigen gesprekken. Op zoek naar wat werkt zoomen we in op de interacties. We maken zichtbaar hoe we in gesprekken samen construeren. 

 

Deelnemers

Maximaal 16. We kiezen voor een kleine groep om voldoende te kunnen blijven aansluiten bij de verschillende contexten, vragen en verwachtingen. 

 

Werkvormen 

- Ervaringsgericht. Activerend en reflecterend. 

- Praktijkgericht 

 

Trainer

Sven Bussens

De trainer heeft 20 jaar klinische praktijkervaring in de hulpverlening, begeeft zich tot vandaag in het werkveld in diverse praktijken en is intensief opgeleid in oplossingsgeoriënteerde modellen. Sven is ook auteur, docent aan Hogeschool Gent, psychotherapeut, ontwikkelaar, opleider, spreker op congressen (internationaal) en andere evenementen.  

 • Meer info:

https://oplossingsgerichtcentrum.be/nl/team/sven-bussens

 

Kostprijs

1250 euro (excl. 21% Btw)

 

Inbegrepen:

 • 12 dagen opleiding, telkens van 9u30 tot 16u30 (pauzes inbegrepen)
 • Het basisboek van deze opleiding: 'De kracht van het kleine verschil' (auteurs: Sven Bussens en Nicole Schoofs)
 • Extra opleidingsmateriaal
 • Een attentie
 • Koffie, thee, water en versnaperingen tijdens de opleidingsdagen

 'De kracht van het kleine verschil':

Een uitgebreid en onderbouwd handboek met aandacht voor de houding, de mindset én de technieken. Het boek bevat naast de theoretische funderingen een 35-tal video-opnames met oplossinggserichte gesprekken en analyses, een 100-tal kleurkaarten met vragensets, technieken en toepassingen en een 20 uitscheurkaarten met oplossingsgerichte elementen om te combineren in gesprekken. Verder bevat het boek materiaal om: de inhouden uit de opleiding over te brengen aan collega's,  jezelf en collega's verder te bekwamen en om aan de slag te gaan in meer didactische contexten. Tijdens de opleiding maken we het materiaal uit dit oplossingsgericht pakket tot nut. Het boek vindt ondertussen zijn weg en wordt reeds in verschillende opleidingen als handboek gebruikt. De tweede druk is ondertussen een feit.

 

 Locatie

 

Regio: Gent 

De exacte locatie wordt later meegedeeld.

 

Inschrijven

 

Inschrijven voor de opleiding kan via de voorziene link achter de inschrijvingsbalk op deze poster. De inschrijvingstool is geactiveerd, alle inschrijvingen worden automatisch geregistreerd. Er volgt geen automatische inschrijvingsbevestiging. Zodra jouw gegegevens verwerkt zijn wordt een factuur, vanuit Kracht BV toegestuurd. De inschrijvingstool wordt na 16 inschrijvingen gedeactiveerd.  

De inschrijving is definitief na betaling.

Annuleren?

Is kosteloos tot 1 maand voor de geafficheerde eerste opleidingsdag, met uitzondering van een administratieve kost van 35 euro. Bij een annulatie in de laatste maand voor de start van de opleiding kan je kiezen voor  een vervanger of kiezen om 50% van het betaalde inschrijvingsgeld te laten terugbetalen. De genoemde terugbetaling is niet mogelijk bij een annulatie op 10 dagen voor de start van de opleiding of bij afwezigheid.

Bij overmacht kan de opleiding, uitzonderlijk, worden afgelast of uitgesteld. Desgevallend wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.

We organiseren al onze opleidingen 'corona-proof'. Onze voorkeur gaat naar het aanbieden van 'fysieke opleidingen' om maximale interactie en aansluiting te garanderen. Indien de strijd tegen het virus het veilig fysiek organiseren in het gedrang brengt, gaat de opleiding online door. We hebben ondertussen ruime en positieve ervaring met ons online aanbod.

 

Incompany?

Deze opleiding (zonder het alternatief programma) kan ook op maat aangeboden worden in jouw werksetting.

Indien je interesse hebt, graag een mailtje naar sven@oplossingsgerichtcentrum.be

 

Certificaat

 

Indien je graag ook een certificaat bekomt voor deze opleiding in het oplossingsgericht werken dien je rekening te houden met onderstaande voorwaarden:

 

- 80% aanwezigheid

- indienen van een opdracht

 

Als centrum houden we aan de voorwaarden voor het certificaat om blijvend in te zetten op een kwaliteitsgarantie. Ook in het werkveld staat deze opleiding aangeschreven als kwaliteitsvol en een meerwaarde op een curriculum vttae (CV). 

Alle deelnemers krijgen, na het indienen van de opdracht, een certificaat voor deelname.

 

Bijkomende inlichtingen?

Voel je vrij om de opleider te contacteren

 

Verbindende groet,

Sven

 

 

 

 

      

 

 

 

Cookies

Om jouw surfervaring te verbeteren gebruiken wij op deze website cookies.