Oplossingsgericht coachen - (7de editie)

Terug

Oplossingsgericht coachen - (7de editie)

Oplossingsgericht Coachen
Opleidingen
Gastspreker: Chris Van Dam


  • 01/01/2023 09:30 - 01/01/2023 16:30
  • 1500 euro
  • Inschrijven

Startdatum: 29 oktober 2021 - VOLZET
Deze opleiding is reeds gestart. Schrijf je nu in voor een nieuwe groep.

Schrijf je nu reeds in de op de reservelijst of volg de opleiding in Hasselt. Cursisten jonger dan 26 jaar kunnen de opleiding in avondonderwijs volgen.

Uiteraard kies ook jij voor een kwaliteitsvolle en betaalbare opleiding! Geen kortdurende opleiding, maar een intensieve en praktische 12-daagse opleiding waarbij je wordt opgeleid tot personal en teamcoach. We werken met een groep van maximaal 16 deelnemers om een optimaal leereffect te garanderen.

In het oplossingsgericht werken focussen we ons op de gewenste situatie én tegelijk op het heden en het verleden. We gaan de oorzaken en de problemen niet uit de weg, maar leggen daar onze focus niet. Ook in het oplossingsgericht denken is het dus cruciaal om te luisteren naar het probleem en te luisteren naar hoe de cliënt er binnen een gegeven context last van heeft. Dikwijls vragen we door naar details over de probleemsituatie, zodat zichtbaar wordt dat er nuances zijn en het probleem niet voortdurend in dezelfde mate aanwezig is. We erkennen het bestaan van het probleem en gaan hier respectvol mee om.

Doelgroep

Deze opleiding staat open voor iedereen die op een of andere manier bezig is met mensen en hun ontwikkeling. Coachende vaardigheden behoren immers meer en meer tot het takenpakket van allerhande professionals. De oplossingsgerichte mindset is niet enkel toepasbaar in personal coaching of teamcoaching. Nee, hij is ook toepasbaar in hulpverlening, therapie, vergaderingen,... Wil je echter als thearpeut aan de slag, dan adviseren wij om een opleiding in het Korzybski Instituut te volgen.

Met de 12-daagse opleiding ‘Oplossingsgericht coachen’ richten wij ons tot iedereen die interesse heeft in coachen. Coaches, coördinatoren, loopbaanbegeleiders, leidinggevenden, directies, studiebegeleiders, docenten, stagebegeleiders, trajectbegeleiders, teamverantwoordelijken, loopbaanbegeleiders, zorgcoödinatoren, HR consultants,... 

Na het volgen van deze opleiding beschik je over de nodige competenties om als 'personal coach' en 'teamcoach' aan de slag te gaan.

Meerwaarde voor iedereen die deze opleiding volgt:

- je ontvangt een getuigschrift van het Oplossingsgericht Centrum;
- je ontvangt een internationaal getuigschrift van IASTI (= International Alliance of Solution-Focused Institutes);
- je ontvangt een certificeringskeurmerk van het oplossingsgericht centrum dat na een jaarlijkse kwaliteitscontrole vernieuwbaar is;
- je beschikt over de nodige vaardigheden en competenities om een praktijk als zelfstandige op te starten;
- je beschikt over de nodige vaardigheden en competenties om eventueel een carière switch te maken naar coach of leidinggevende;

Na het succes van de vorige opleiding, raden we jou aan om vlug in te schrijven.

Totale studiebelasting

Geen extra zware tijdsinvestering of studietijd, wel regelmatig oefenen met de oplossingsgerichte mindset. Aanwezigheid tijdens alle workshops wordt ten zeerste aanbevolen. De meeste cursisten combineren deze opleiding met een full-time job.

Lesdata en programma

Workshop 1:   Introductie in het oplossingsgericht coachen
Workshop 2:   Oplossingsgericht coachen: verdieping
Workshop 3:   Oplossingsgerichte intervisie, informatieoverdracht en vergaderen
Workshop 4:   Oplossingsgericht taalgebruik
Workshop 5:   Omgaan met lastige mensen en storende teamdynamieken
Workshop 6:   Oplossingsgerichte teamcoaching: basis
Workshop 7:   Oplossingsgerichte teamcoaching: verdieping
Workshop 8:   Oplossingsgericht werken met kern- en dubbelkwadranten, teamkwadranten en cultuurkwadranten
Workshop 9:   Introductie Deep Democracy en het oplossingsgericht werken                          
                      De flow chart: verdieping                         
                      Oplossingsgerichte intervisie
Workshop 10: Tools voor de oplossingsgerichte coach
Workshop 11: Bespreking van de video opnames
Workshop 12: Studiedag of gastspreker

‘Oplossingsgericht coachen’ (6 de editie)

- vrijdag 29 oktober 2021
- vrijdag 12 november 2021
- vrijdag 3 december 2021
- vrijdag 17 december 2021
- vrijdag 24 december 2021

- vrijdag 14 januari 2022
- donderdag 10 februari 2022
- vrijdag 11 februari 2022
- vrijdag 11 maart 2022
- vrijdag 25 maart 2022

- vrijdag 13 mei 2022: video bespreking

Locatie & tijdstippen

De workshops vinden plaats op de volgende twee toplocaties:

De Mokke
Antwerpesesteenweg 219
Gent
800 meter wandelen vanaf Gent-Dampoort

9u30 - 12u30 / middagpauze / 13u - 16u30

Programma

Dit is een praktijkgerichte opleiding, wat betekent dat we oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Er worden ook heel wat concrete tools aangeboden.

Workshop 1: Introductie in het oplossingsgericht coachen

Aankomen bij elkaar
- Probleemgericht versus oplossingsgericht coachen
- Basisprincipes van het oplossingsgericht denken
- De oplossingsgerichte basishouding
- De oplossingsgerichte mindset
- Leading from behind
- Korte historische schets van het denkkader
- Het belang van ‘joinen’
- 4 basisstappen in het oplossingsgericht werken
- 4 vragen van M. Hjerth

Op het einde van deze workshop ontvangen alle deelnemers gratis het boek 'De oplossingsgerichte coach'. Na het volgen van deze eerste workshop word je dan ook uitgenodigd om het eerste deel van het boek te lezen.

Workshop 2: Oplossingsgericht coachen: verdieping

- Het Brugse model
- het interesseveld van de oplossingsgerichte coach
- weerstand... nuttige informatie
- advies geven?
- het formuleren van werkbare coachingsdoelstellingen
- schaalwandelen

Op het einde van deze workshop ontvangen alle deelnemers gratis het boek 'De oplossingsgerichte coach: het werkboek'. Na het volgen van deze workshop word je uitgenodigd om het tweede en derde deel van het boek 'De oplossingsgerichte coach' te lezen.

Workshop 3: Oplossingsgerichte intervisie, informatieoverdracht en vergaderen

- check in
- www-model naar verandering
- leren van successen
- een succesanalyse met focus op de toekomst
- werken met video-opnames in intervisie
- het reflecting team model

Op het einde van deze workshop ontvangen alle deelnemers gratis het boek 'Intervisie... een weg naar verandering'. Na het volgen van deze workshop word je uitgenodigd om dit boek te lezen.

Workshop 4: Oplossingsgericht taalgebruik

- oplossingsgericht parafraseren
- schaalvragen
- nuttigheidsvragen
- doelstellingsvragen
- uitzonderingsvragen
- copingsvragen
- permissief taalgebruik

Op het einde van deze workshop ontvangen alle deelnemers gratis een attentie.

Workshop 5: Omgaan met lastige mensen en storende teamdynamieken

- Introductie in het groepsdynamisch begeleiden
- Oplossingsgerichte feedback geven en oplossingsgericht sturen
- Complimeteren & valoriseren
- Groeimindset & fixed mindset

Het boek 'Groepsdynamisch begeleiden' kan ter plaatse worden aangekocht.

Workshop 6: Oplossingsgerichte teamcoaching: basis

- inzoomen op de inhoud en het belang van de contracteringsfase
- de vier stappen van een oplossingsgericht coachingstraject
- de competenties van een oplossingsgerichte teamcoach

Het boek 'Teamcoaching. Praktische handvaten voor de oplossingsgerichte teamcoach' kan ter plaatse worden aangekocht.

Workshop 7: Oplossingsgerichte teamcoaching: verdieping

- Reteaming

Meer info volgt...

Workshop 8: Oplossingsgericht werken met kwadranten

Kernkwadranten & oplossingsgerichte coachvragen
Dubbelkwadranten
Teamkwadranten

Workshop 9

- Deep democracy en het oplossingsgericht werken
- De flow chart: verdieping

Workshop 10: Tools voor de oplossingsgerichte teamcoach

- JAM
- cirkeltechniek
- ...

Workshop 11: bespreking van de video-opnames

Workshop 12: studiedag of gastspreker

Kostprijs

1.500 € (ex 21% BTW) voor deze 12 daagse opleiding

Inbegrepen in de prijs

- cursusmateriaal

- boekenpakket !

      - De oplossingsgerichte coach
      - De oplossingsgerichte coach: het werkboek
      - Intervisie... een weg naar verandering

- een attentie

- koffie, thee, water en versnaperingen

Na het succes van de vorige opleiding, raden we jou aan om vlug in te schrijven.

Wij willen een democratische prijssetting hanteren en hierdoor zijn de lunches NIET inbegrepen.

Na inschrijving ontvang je een factuur van de bv 'Coachen naar verandering'. Je inschrijving is definitief na betaling van de factuur. 

Annulatie kan tot 1 maand voor de cursus met een administratieve kost van 50 euro. Bij annulatie in de laatste maand voor het begin van de cursus bezorgen we 50% van het inschrijvingsgeld terug of kan u zorgen voor een vervanger. Er is geen terugbetaling mogelijk bij laatijdige annulatie (7 dagen voor de cursus) of bij niet opdagen.     

Deze opleiding wordt live aangeboden! Indien de opleiding omwille van overmacht (bv. ziekte docent, veiligheidsmaatregelen, ...) niet kan georganiseerd worden, dan wordt er een nieuwe datum bepaald. Vanuit het Oplossingsgericht Centrum hebben we de overtuiging dat een workshop niet vervangen kan worden door een online-training.

20190417_160737_1
20190417_161941_1

Chris Van Dam
Oprichter en workshopbegeleider
Oprichters01/01/2023 09:30 - 01/01/2023 16:30


Oplossingsgericht Coachen
Opleidingen

20200517_IMG_5692

Chris Van Dam
Oprichter en workshopbegeleider
Oprichters

Oplossingsgericht coachen - (7de editie)

Startdatum: 29 oktober 2021 - VOLZET
Deze opleiding is reeds gestart. Schrijf je nu in voor een nieuwe groep.

Schrijf je nu reeds in de op de reservelijst of volg de opleiding in Hasselt. Cursisten jonger dan 26 jaar kunnen de opleiding in avondonderwijs volgen.

Uiteraard kies ook jij voor een kwaliteitsvolle en betaalbare opleiding! Geen kortdurende opleiding, maar een intensieve en praktische 12-daagse opleiding waarbij je wordt opgeleid tot personal en teamcoach. We werken met een groep van maximaal 16 deelnemers om een optimaal leereffect te garanderen.

In het oplossingsgericht werken focussen we ons op de gewenste situatie én tegelijk op het heden en het verleden. We gaan de oorzaken en de problemen niet uit de weg, maar leggen daar onze focus niet. Ook in het oplossingsgericht denken is het dus cruciaal om te luisteren naar het probleem en te luisteren naar hoe de cliënt er binnen een gegeven context last van heeft. Dikwijls vragen we door naar details over de probleemsituatie, zodat zichtbaar wordt dat er nuances zijn en het probleem niet voortdurend in dezelfde mate aanwezig is. We erkennen het bestaan van het probleem en gaan hier respectvol mee om.

Doelgroep

Deze opleiding staat open voor iedereen die op een of andere manier bezig is met mensen en hun ontwikkeling. Coachende vaardigheden behoren immers meer en meer tot het takenpakket van allerhande professionals. De oplossingsgerichte mindset is niet enkel toepasbaar in personal coaching of teamcoaching. Nee, hij is ook toepasbaar in hulpverlening, therapie, vergaderingen,... Wil je echter als thearpeut aan de slag, dan adviseren wij om een opleiding in het Korzybski Instituut te volgen.

Met de 12-daagse opleiding ‘Oplossingsgericht coachen’ richten wij ons tot iedereen die interesse heeft in coachen. Coaches, coördinatoren, loopbaanbegeleiders, leidinggevenden, directies, studiebegeleiders, docenten, stagebegeleiders, trajectbegeleiders, teamverantwoordelijken, loopbaanbegeleiders, zorgcoödinatoren, HR consultants,... 

Na het volgen van deze opleiding beschik je over de nodige competenties om als 'personal coach' en 'teamcoach' aan de slag te gaan.

Meerwaarde voor iedereen die deze opleiding volgt:

- je ontvangt een getuigschrift van het Oplossingsgericht Centrum;
- je ontvangt een internationaal getuigschrift van IASTI (= International Alliance of Solution-Focused Institutes);
- je ontvangt een certificeringskeurmerk van het oplossingsgericht centrum dat na een jaarlijkse kwaliteitscontrole vernieuwbaar is;
- je beschikt over de nodige vaardigheden en competenities om een praktijk als zelfstandige op te starten;
- je beschikt over de nodige vaardigheden en competenties om eventueel een carière switch te maken naar coach of leidinggevende;

Na het succes van de vorige opleiding, raden we jou aan om vlug in te schrijven.

Totale studiebelasting

Geen extra zware tijdsinvestering of studietijd, wel regelmatig oefenen met de oplossingsgerichte mindset. Aanwezigheid tijdens alle workshops wordt ten zeerste aanbevolen. De meeste cursisten combineren deze opleiding met een full-time job.

Lesdata en programma

Workshop 1:   Introductie in het oplossingsgericht coachen
Workshop 2:   Oplossingsgericht coachen: verdieping
Workshop 3:   Oplossingsgerichte intervisie, informatieoverdracht en vergaderen
Workshop 4:   Oplossingsgericht taalgebruik
Workshop 5:   Omgaan met lastige mensen en storende teamdynamieken
Workshop 6:   Oplossingsgerichte teamcoaching: basis
Workshop 7:   Oplossingsgerichte teamcoaching: verdieping
Workshop 8:   Oplossingsgericht werken met kern- en dubbelkwadranten, teamkwadranten en cultuurkwadranten
Workshop 9:   Introductie Deep Democracy en het oplossingsgericht werken                          
                      De flow chart: verdieping                         
                      Oplossingsgerichte intervisie
Workshop 10: Tools voor de oplossingsgerichte coach
Workshop 11: Bespreking van de video opnames
Workshop 12: Studiedag of gastspreker

‘Oplossingsgericht coachen’ (6 de editie)

- vrijdag 29 oktober 2021
- vrijdag 12 november 2021
- vrijdag 3 december 2021
- vrijdag 17 december 2021
- vrijdag 24 december 2021

- vrijdag 14 januari 2022
- donderdag 10 februari 2022
- vrijdag 11 februari 2022
- vrijdag 11 maart 2022
- vrijdag 25 maart 2022

- vrijdag 13 mei 2022: video bespreking

Locatie & tijdstippen

De workshops vinden plaats op de volgende twee toplocaties:

De Mokke
Antwerpesesteenweg 219
Gent
800 meter wandelen vanaf Gent-Dampoort

9u30 - 12u30 / middagpauze / 13u - 16u30

Programma

Dit is een praktijkgerichte opleiding, wat betekent dat we oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Er worden ook heel wat concrete tools aangeboden.

Workshop 1: Introductie in het oplossingsgericht coachen

Aankomen bij elkaar
- Probleemgericht versus oplossingsgericht coachen
- Basisprincipes van het oplossingsgericht denken
- De oplossingsgerichte basishouding
- De oplossingsgerichte mindset
- Leading from behind
- Korte historische schets van het denkkader
- Het belang van ‘joinen’
- 4 basisstappen in het oplossingsgericht werken
- 4 vragen van M. Hjerth

Op het einde van deze workshop ontvangen alle deelnemers gratis het boek 'De oplossingsgerichte coach'. Na het volgen van deze eerste workshop word je dan ook uitgenodigd om het eerste deel van het boek te lezen.

Workshop 2: Oplossingsgericht coachen: verdieping

- Het Brugse model
- het interesseveld van de oplossingsgerichte coach
- weerstand... nuttige informatie
- advies geven?
- het formuleren van werkbare coachingsdoelstellingen
- schaalwandelen

Op het einde van deze workshop ontvangen alle deelnemers gratis het boek 'De oplossingsgerichte coach: het werkboek'. Na het volgen van deze workshop word je uitgenodigd om het tweede en derde deel van het boek 'De oplossingsgerichte coach' te lezen.

Workshop 3: Oplossingsgerichte intervisie, informatieoverdracht en vergaderen

- check in
- www-model naar verandering
- leren van successen
- een succesanalyse met focus op de toekomst
- werken met video-opnames in intervisie
- het reflecting team model

Op het einde van deze workshop ontvangen alle deelnemers gratis het boek 'Intervisie... een weg naar verandering'. Na het volgen van deze workshop word je uitgenodigd om dit boek te lezen.

Workshop 4: Oplossingsgericht taalgebruik

- oplossingsgericht parafraseren
- schaalvragen
- nuttigheidsvragen
- doelstellingsvragen
- uitzonderingsvragen
- copingsvragen
- permissief taalgebruik

Op het einde van deze workshop ontvangen alle deelnemers gratis een attentie.

Workshop 5: Omgaan met lastige mensen en storende teamdynamieken

- Introductie in het groepsdynamisch begeleiden
- Oplossingsgerichte feedback geven en oplossingsgericht sturen
- Complimeteren & valoriseren
- Groeimindset & fixed mindset

Het boek 'Groepsdynamisch begeleiden' kan ter plaatse worden aangekocht.

Workshop 6: Oplossingsgerichte teamcoaching: basis

- inzoomen op de inhoud en het belang van de contracteringsfase
- de vier stappen van een oplossingsgericht coachingstraject
- de competenties van een oplossingsgerichte teamcoach

Het boek 'Teamcoaching. Praktische handvaten voor de oplossingsgerichte teamcoach' kan ter plaatse worden aangekocht.

Workshop 7: Oplossingsgerichte teamcoaching: verdieping

- Reteaming

Meer info volgt...

Workshop 8: Oplossingsgericht werken met kwadranten

Kernkwadranten & oplossingsgerichte coachvragen
Dubbelkwadranten
Teamkwadranten

Workshop 9

- Deep democracy en het oplossingsgericht werken
- De flow chart: verdieping

Workshop 10: Tools voor de oplossingsgerichte teamcoach

- JAM
- cirkeltechniek
- ...

Workshop 11: bespreking van de video-opnames

Workshop 12: studiedag of gastspreker

Kostprijs

1.500 € (ex 21% BTW) voor deze 12 daagse opleiding

Inbegrepen in de prijs

- cursusmateriaal

- boekenpakket !

      - De oplossingsgerichte coach
      - De oplossingsgerichte coach: het werkboek
      - Intervisie... een weg naar verandering

- een attentie

- koffie, thee, water en versnaperingen

Na het succes van de vorige opleiding, raden we jou aan om vlug in te schrijven.

Wij willen een democratische prijssetting hanteren en hierdoor zijn de lunches NIET inbegrepen.

Na inschrijving ontvang je een factuur van de bv 'Coachen naar verandering'. Je inschrijving is definitief na betaling van de factuur. 

Annulatie kan tot 1 maand voor de cursus met een administratieve kost van 50 euro. Bij annulatie in de laatste maand voor het begin van de cursus bezorgen we 50% van het inschrijvingsgeld terug of kan u zorgen voor een vervanger. Er is geen terugbetaling mogelijk bij laatijdige annulatie (7 dagen voor de cursus) of bij niet opdagen.     

Deze opleiding wordt live aangeboden! Indien de opleiding omwille van overmacht (bv. ziekte docent, veiligheidsmaatregelen, ...) niet kan georganiseerd worden, dan wordt er een nieuwe datum bepaald. Vanuit het Oplossingsgericht Centrum hebben we de overtuiging dat een workshop niet vervangen kan worden door een online-training.

Cookies

Om jouw surfervaring te verbeteren gebruiken wij op deze website cookies.