Inschrijven voor "Introductie Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet - November 2022"

Wil je je inschrijven voor dit evenement?

Vul dan onderstaande gegevens in.


  • 21/11/2022 09:30 - 21/11/2022 16:30
  • € 1.05

Hoe kunnen we duidelijk begrenzen en tegelijkertijd investeren in de relatie ?

Het basisconcept is ontwikkeld door Prof. Dr. Haim Omer en zijn team. Dit model biedt een mindset, een grondhouding en concrete technieken om vanuit zorg en aanwezigheid te kunnen blijven handelen in minder evidente situaties. Het concept is ontwikkeld om opvoedingsverantwoordelijken te helpen om zorgzaam te begrenzen en aanwezig te blijven in situaties waar interacties tussen hen en (hun) tieners (kinderen) escaleren en destructief geworden zijn. Escalaties vermijden, de-escaleren en een blijvend investeren in de relatie vanuit "graag zien" zijn hier centrale elementen. 

Hoe blijven we uit "de strijd" ? Hoe kunnen we blijven duidelijk maken dat we hem/haar "graag hebben" ? Hoe kunnen we blijven begrenzen met aandacht voor autonomieontwikkeling? Hoe kunnen we zelf in rust blijven? Hoe kunnen we onze communicatie afstemmen?  Hoe kunnen we tegemoetkomen aan niet-ingevulde behoeften? Hoe kunnen we zelf aanwezig en in onze kracht blijven? Hoe kunnen we uiting geven aan onze bezorgdheid? Hoe kunnen we blijven zorgen voor een veilig ontwikkelingskader?  

In deze workshop krijg je een introductie op het gedachtengoed, met aandacht voor hoe je dit kan implementeren in jouw eigen praktijk. Naast aandacht voor de technieken is er aandacht voor de achterliggende theoretische kaders en de houding. Onze houding en overtuigingen hebben een belangrijke bijdrage in de werkzaamheid van wat we doen. Deze inzichten kunnen ons helpen om eigen interventies binnen dit gedachtegoed vorm te geven. 

We benaderen het concept van de Nieuwe Autoriteit als een concept dat compatibel is met andere modellen. Het Oplossingsgerichte model en de Nieuwe Autoriteit vanuit de Israëlische visie (Haim Omer) en de collaboratieve, gezinsgerichte visie uit Londen (Peter Jakob) kunnen elkaar versterken. Ook het hechtingsverhaal en inzichten vanuit breinfunctioneren hebben een belangrijke plaats en vertalen we in concrete methodieken om in te zetten. 

Voor wie? 

We richten ons naar professionals uit het brede werkveld van zorg, hulpverlening en onderwijs, ouders en iedereen die betrokken is in 'opvoeden'. 

Inhouden: 

- Een situering van het concept en 'autoriteit' in een maatschappelijke context in evolutie 

- Kernelementen en bouwstenen binnen het concept van de Nieuwe Autoriteit en hoe we deze in praktijk kunnen omzetten 

- De achterliggende mindset en streefdoelen bij het inzetten van technieken

- Verschillende niveaus van Waakzame Zorg en afgestemde praktische technieken 

- Technieken van Geweldloos Verzet  en vertalingen naar de eigen praktijk

- Aanvullende en versterkende praktische elementen vanuit het Oplossingsgerichte kader

 

Een interactieve workshop met de focus op de eigen praktijk. 

 

Uitkomsten:

- Een goed begrip van het concept m.b.t. mindset en techniek 

- Inspiratie m.b.t. toepassingen in de eigen praktijk en of gezinssituatie 

 

De opleider

Deze workshop wordt begeleid door Sven Bussens. Sven Bussens werkt ondertussen 12 jaar met oudergroepen en heeft 20 jaar klinische expertise in het werken met kinderen, jongeren, ouders en de ruimere context. De zoektocht naar een aanpak die voldoende werkt, stond en staat steeds centraal. Sven is intensief getraind in krachtgeoriënteerde en verbindende modellen met een focus op samenwerken, veerkracht en een meer gewenste richting. Sven is o.a. oplossingsgerichte therapeut en getraind in binnen- en buitenland in non-violent resistance (London, Tel Aviv). Sven heeft ook ruime ervaring in het werkveld van de preventieve gezinsondersteuning waar hij met de steun van het expertise centrum opvoedingsondersteuning (EXPOO) een draaiboek met een houding en methodieken om ouderbijeenkomsten vanuit het concept van de nieuwe autoriteit te begeleiden heeft uitgewerkt: Waakzaam zorgen voor tieners. Op vraag van de ouders die Sven ontmoette in zijn diverse praktijken heeft dit verhaal ook zijn weg gevonden in het boek ouders in nesten. Ondertussen is er het derde boek 'De kracht van het kleine verschil': een stevig oplossingsgericht handboek voor iedereen die met mensen werkt. Naast wetenschappelijke fundering zijn er heel wat praktische techniekenen en methodieken opgenomen. Steeds met aandacht voor de achterliggende en ruimere mindset. Het pakket bevat ook videomateraal en uitgeschreven dialogen met duiding m.b.t. mindset en techniek. 

Sven is auteur, opleider, intervisor, supervisor, psychotherapeut, facilitator bij veranderingen en ontwikkelaar. Hij is aktief in binnen- en buitenland.

In 2021 was hij te gast op het 6de  internationaal congres nieuwe autoriteit en geweldloos verzet in Linz (Oostenrijk).

http://www.nvr2020.com/speaker/sven-bussens/

 

Inbegrepen

In het inschrijvingsgeld is koffie, thee, water en versnapering inbegrepen.

Boeken

Indien je graag een van de onderstaande boeken bestelt, kan de opleider deze op de opleidingsdag meebrengen. Je kan dit op het inschrijvingsblad aangeven.

  • Waakzaam zorgen voor tieners (35 euro)
  • Ouders in nesten (24 euro)
  • De kracht van het kleine verschil (45 euro)

Meer info is vindbaar via: https://borgerhoff-lamberigts.be/auteurs/sven-bussens

Facturatie

De facturatie vanuit Kracht Bv. volgt na de inschrijving. De inschrijving is na betaling bevestigd.

Locatie

Regio Gent


 


Cookies

Om jouw surfervaring te verbeteren gebruiken wij op deze website cookies.