Maatwerk

Het 'Oplossingsgericht Centrum vzw.' werkt heel wat trajecten op maat uit van diverse organisaties. Graag stellen wij jou een aantal recente succesvolle projecten voor...


IMG_7277

Referenties Chris Van Dam

In de onderstaande tekst vind je enkele getuigenissen, met name over

  • de workshop 'Burn-out voorkomen!'
  • de interactieve lezing 'Van een olifant een mug maken'
  • de opleiding 'Oplossingsgericht coachen'

Referenties over personal coaching en teamcoaching worden niet gepubliceerd om de privacy te behouden.

Getuigenis

Chris heeft al enkele workshops gegeven over burn-outpreventie aan de medewerkers van De Kade. De medewerkers geven aan dat er in de vorming een goeie afwisseling is tussen theorie en praktijk. De wetenschappelijk duiding die Chris gaf tijdens de dag werd enorm geapprecieerd. De concrete opdrachten geven de medewerkers de kans om zelf aan de slag te gaan in het dagelijks leven. Kortom, veel lovende woorden. De studiedag wordt ook dit jaar opnieuw georganiseerd in De Kade.

Els Van den Bergen, stafmedewerker in De Kade, Brugge

 

Op onze jaarlijkse studiedag met 150 gasten vanuit heel Nederland was de keynote spreker Chris Van Dam. In een uur tijd neemt Chris de deelnemers mee in het avontuur van Iejoor en Teigertje een metafoor voor het oplossingsgericht denken. Welke mindset heb je als mens en wat werkt er binnen je organisatie. Hoe je met kleine aanpassingen meer kunt inzetten van wat wel werkt. Chris gebruikt herkenbare voorbeelden uit de praktijk met theoretische onderbouwing. Geeft als suggestie om goed de handleidingen te lezen van de jongeren en om hen keuzemogelijkheden te bieden. Ademloos hebben de deelnemers geluisterd. Dank voor deze enthousiasme lezing.

Marja van Esch, onderwijskundige, Liketolearn, NL 

 

Ik heb het oplossingsgericht coachen leren kennen via mijn opleiding als opvoedster. Als jonge studenten kregen we in de les de basis over hoe we oplossingsgerichte gesprekken konden voeren met patiënten/cliënten/collega's. De mindset achter het oplossingsgericht coachen sprak me heel hard aan. Ik wou na mijn bachelor in de orthopedagogie me hierin graag specialiseren om als net afgestudeerde student specifieke handvatten te kunnen gebruiken in het werkveld. Ondanks mijn leeftijd/weinig ervaring in het werkveld heb ik veel bijgeleerd/zelfvertrouwen gekregen als opvoedster en mezelf als persoon in gesprekken voeren met andere.

Lisa Vlaminck, client advisor, Infino, Drongen

 

 


Beeld_Wprkshop_van_een_probleemverhaal_naar_een_verhaal_met_mogelijkheden

Van een probleemverhaal naar een verhaal met mogelijkheden

Opleiding:  "Van een probleemverhaal naar een verhaal met mogelijkheden"
 
Deze workshop geeft handvatten om vanuit samenwerking aan te sluiten bij de unieke mogelijkheden van de cliënt, jongere en of leerling. 
 

Centraal:

- Een mindset om naar de werkelijkheid te kijken

- Een structuur om een oplossingsgericht gesprek te voeren 

- Een taal en vragen om krachten en mogelijkheden te (her)ontdekken en construeren

- Technieken om de gewenste situatie, uitzonderingen op het probleem en krachten zichtbaar te maken. 

- De Flow-Chart uit het Brugsmodel om onze samenwerkingsrelatie in te schatten en wat we doen af te stemmen.  

 

 

Getuigenis

Sven,
 
Zoals reeds persoonlijk te mogen zeggen aan jou ... een tweedaagse die indruk op me maakte. 
 
Het mogen beleven van een mindset zoals deze van oplossingsgericht denken, vormt een stevige basis naar het implementeren van de theorie, het met nieuwe mogelijkheden kijken naar een realiteit.
 
De aanvulling met praktijkoefeningen maakte deze beleving af.
 
De manier waarop je zelf vanuit deze mindset steeds bleef re-ageren, was voor mij minstens even belangrijk om van deze tweedaagse iets compleet te maken.
 
Dank je ! 
 
JVdP
Thuisbegeleider Volwassenwerking
Tanderuis 
 

CKG

Introductie in het oplossingsgericht werken

 

Een kennismaking met het oplossingsgericht werken en het samen vertalen naar mogelijkheden in de eigen specifieke context.

Getuigenis

 

Ik volgde de oplossingsgerichte workshop voor beginners binnen het kader van de STOP 4-7 opleiding.

Ik was heel snel getriggerd  om er meer over te weten. Sven gaf de cursus met een afwisseling van interactiviteit en voordracht. Verbazingwekkend hoeveel handvatten heel bruikbaar waren onmiddellijk in de praktijk.

Wat mij ook opviel was dat het gaat om een volledige mindset. Binnen de STOP-werking zijn de medewerkers al uitgedaagd om op een positieve manier naar kinderen, ouders en leerkrachten te kijken. Maar dit ging nog een stapje verder waardoor deze houding nog kon verdiept worden.

Deze oplossingsgerichte mindset neem je mee naar huis; het is dan geen houding meer maar een nieuwe manier om naar je eigen handelen en denken te kijken zowel in je werkomgeving als in je privé-leven.

En eens je dit toepast, blijkt het nog eens besmettelijk te zijn ook…

 

L.W.

CKG Sint-Clara

Brugge


Kertesz_3

Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet: basisopleiding

Ik vond het een heel interessante driedaagse aangezien we naast de visie erachter ook heel wat praktische tools en theoretische achtergrond kregen die we dan ook via rollenspelen konden oefenen! Een heel boeiend
en efficiënte combinatie! 
         
                                  E.V.E., pedagogisch verantwoordelijke, Team CAB

Ik vond het een heel nuttige training, een goede aanvulling op het oplossingsgericht denkkader. Ik heb er vooral uitgehaald dat “autoriteit” niet mag verloren gaan in de huidige maatschappelijke opvoeding. De manier om dit aan te pakken, kan ook oplossingsgericht (hoeft elkaar niet tegen te spreken). Grenzen/duidelijkheid/verwachtingen is en blijft belangrijk!

                                  S. V., Zorgtrajectbegeleider/beleidsmedewerker/schoolpsycholoog, Het Anker
                                  (vzw De Kade)


KRAS

Oplossingsgericht Werken in het Jeugdwerk

Een traject op maat voor jeugdwerk! KRAS

Getuigenis

"We zien Sven graag komen in Kras Jeugdwerk. Hij heeft ons, tijdens een rondgang langs de verschillende teams, op een heldere manier doen kennis maken met een zienswijze en manier van werken die heel dicht aansluiten bij het jeugdwerk.
Het oplossingsgericht werken gaat uit van sterktes, kansen en creativiteit. Het zet vensters open. Het geeft zuurstof aan het bespreken van casussen. Het versterkt de relatie met kinderen en ouders. Het is inspirerend, concreet en praktisch. Het laat ons niet meer los… en wij laten Sven niet meer los."
Coördinator en Jeugdwerker,
S.D.

RSS feed

Cookies

Om jouw surfervaring te verbeteren gebruiken wij op deze website cookies.