Voorwaarden :

Terug
DSC_9040

Voorwaarden :

Certificeringskeurmerk
Coaches met certificeringskeurmerk


  • Belgium

Er is een keurmerk beschikbaar voor oplossingsgerichte coaches. Dit bekent dat het Oplossingsgericht Centrum vzw. ervan overtuigd is dat deze coach over voldoende basiscompetenties beschikt om te coachen. Het certificaat betekent niet automatisch dat de coach de nodige competenties heeft om trainingen en workshops aan te bieden. De opleiding ‘Oplossingsgericht coachen practitioner’ leidt hiertoe niet op.

De coaches met een certificaatskeurmerk engageren zich om:

- zich levenslang bij te scholen door per kalenderjaar min. 2 dagen opleiding rond 'Oplossingsgericht coachen of leidinggeven' te volgen;

- te reflecteren over hun eigen handelen en cases door lid te zijn van een intervisiegroep of door een personal coachingstraject te volgen bij een coach;

- min. 80 uur paktijkervaring per kalenderjaar op te doen als personal of teamcoach

- een aantal referenties van succesvolle coachingstrajecten voor te leggen. 

Het certificeringskeurmerk is steeds voor één kalenderjaar geldig. In de maand december kan het keurmerk voor het volgend kalenderjaar aangevraagd worden. Het Oplossingsgericht Centrum controleert of aan de vooropgestelde voorwaarden voldaan is.

Nieuwe workshops

Geen evenementen

Cookies

Om jouw surfervaring te verbeteren gebruiken wij op deze website cookies.